Forside

 

 

Energiråd AS er et tverrfaglig rådgivningsfirma med spisskompetanse innen energibruk, energieffektivisering, enøk og fornybare energikilder.

Med hjelp fra Energiråd AS, oppnår stadig flere virksomheter store gevinster av energi- og miljøtiltak. Det oppnås både betydelige kostnadsreduksjoner, positiv miljøprofil og forbedret omdømme.

Noen av våre tjenesteområder:

*Enøk/energiøkonomisering i yrkesbygg

*Energieffektivisering av industriprosesser

*Gjenvinning av spillvarme

*Etablering av energiledelse / ISO 50001

*Energimerking av bygg og tekniske anlegg                          

*Energioppfølging, EOS

*Alternativ energiforsyning, fornybare energi                       

*Fjern- og nærvarme

*Automatiseringsteknikk for bygg og industri

*Byggherreombud og ITB                     

*Miljøsertifisering og miljørådgivning

*Informasjon og opplæring effektiv energibruk        

*Bevistgjøring og motivasjon av ansatte

Energiråd AS kan hjelpe til med både små og store prosesser. Vi arbeider  med alt frå store nasjonale organisasjoner til små lokale selskap. Vi tilbyr våre kunder et unikt konsept, der vi bistår virksomheten fra idè til faktisk oppnådd resultat. Eksempel på prosjekter og resultater finnes i listen til høyre. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hva vi kan hjelpe din virksomet med.

Energiråd AS skal vere en leverandør av tjenester basert på faglig formell kompetanse og solid erfaring. Våre ansatte representerer en stor faglig bredde, innen alle de viktigste fagdisiplinene. Energiråd kan levere tjenester blant annet innen VVS, automatikk, byggteknikk, elektro, kulde- og varmepumpeteknikk. Vi har spisskompetanse og erfaring med energitiltak i industri og industrielle prosesser. Vi har god kjennskap til Enova SF sine ulike støtteprogram og god erfaring med å bistå våre kunder med hjelp for å søke støtte.   

Eksempler på noen virksomheter som får bistand fra Energiråd AS

Energiråd AS har også bred miljøkompetanse. Vi tilbyr miljørådgivning for ISO 14001 sertifisering, for Svanemerking og for å bli Miljøfyrtårnsertifisert. 

 

Energiråd AS skal levere objektive tjenester, helt uavhengig av leverandører eller eiere.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

Campus NTNU,

Kunnskapsparken

Larsgårdsvegen 4,

6009 Ålesund

 

Postadresse:

Postboks 1527,

6025 Ålesund

Daglig leder

Harald Jarnes Lillebø

Mobil: 98 25 90 10

Epost: harald@energirad.no

Avdeling Ålesund

Besøks/postadresse:

Rørgata 8-10,

6517 Kristiansund

Avdelingsleder

Morten Haukenes

Mobil: 98 25 90 18

Epost: morten@energirad.no

 

Avdeling Kristiansund

Epost administrasjon: post@energirad.no

Gode tjenester og vellykkede resultater gir økt etterspørsel etter våre tjenester. Energiråd AS har derfor hatt god vekst og vi er kåret til Gasellebedrift både i 2014, 2015 og 2016. Bare ca 1% av norges aksjeselskaper tilfredstiller Gaselle-kravene. Les mer om Gasellekåringen her.

 

Energiråd AS har fått i oppdrag å etablere energildelse ved forsyningsbasen. Energiråd har også tidligere bistått Vestbase med enøk-rådgivning, men skal nå sørge for at man får etablert energiledelse etter ISO 50.001 standard. Enova SF har innvilget 1 mill kroner i støtte til prosjektet. Det er forventet at man oppnår en besparelse på 10% ved drift av Energiledelse.

Vestbase i Kristiansund satser på Energiledelse

Mittet AS reduserer energibruken med nærmere 50%

Fra sine to fabrikker i Ålesund, produserer Mittet AS en rekke tekstilprodukter. Fra deres byggavdeling, produserer de bla ventilasjonsfilter og isolasjonsprodukter til rør og ventila-sjonskanaler. Bedriften har nå satset sterkt på energi-effektivisering i samarbeid med Tafjord Marked AS. Med hjelp fra Energiråd etableres det energiledelse. Som en del av denne prosessen, har Energiråd gjennomført enøk-kartlegging og avdekket en rekke lønnsomme enøk-tiltak innen både, bygg, tekniske anlegg og produksjonsprosesser. Med hjelp fra Energiråd har bedriften oppnåd betydelig støtte til gjennomføring av tiltakene fra Enova SF. Les mer om Mittet sin enøk-satsing i Norsk VVS her.

 

Først på nordvestlandet med ISO 50.001

Firmenich Bjørge Biomarin AS er første bedrift på nordvest-landet som er sertifisert etter ISO 50.0001 standard for Energiledelse. Det er Energiråd som har bistått Firmenich i arbeidet med å utarbeide et energiledelsesystem etter ISO standarden. Energiråd har i tillegg bistått Firmenich med å sette energiledelsen i drift, der informasjon og opplæring er sentrale tiltak. Les artikkel i Sunnmørsoposten her.

 

Firmenich satser stort på energieffektivisering. Bedriften er verdensledende innen produksjon av smaksstoffer og produserer marin smak med høy kvalitet basert på sjømatprodukter som "kokes inn" til pulver. Energiråd har vært engasjert til å gjennomgå bygg, tekniske anlegg og produksjonsprosesser til bedriften. Det er avdekket store muligheter for energieffektivisering, der bedrfiten har utarbeidet en tiltaksplan som skal halvere den totale energibruken. Dette vil bidra til store kostnadsreduksjoner og betydelig miljøgevinst for Firmenich. Med hjelp fra Energiråd har bedriften oppnådd 8,5 millioner i støtte fra Enova SF til investeringer i enøk-tiltak.

 

Energiråd med automasjonshjelp til superyacht

Nylig ble den andre av Klevens superyachter sjøsatt (Les i E24 her). Dette er avanserte superbåter som skal kunne gå i alle farvann, bestilt av milliardæren Graeme Hart fra New Zealand. Energiråd AS har vært engasjert for å bistå automatikkleverandøren med å løse flere spesielle automasjonsproblemer ved igangkjøring og oppstart av de tekniske anleggene. Klimaanleggene skal bla kunne takle alt fra tropevarme til arktisk kulde. Energiråd AS har unik spisskompetanse innen automatisering, med seniorrådgiver Steinar Lillebø som ansvarlig for fagområdet. Vi bistår kunder med alt fra design og planlegging av nye anlegg, til feilsøking og problemløsning på eksisterende anlegg. Godt fungerende automatikk er selve "hjernen" i et energioptimalt driftssystem for bygg, industriprosesser eller skip. Se unik video fra innsiden av den første av yachtene her. Se sjøsetting på Kleven verft her.

 

Minst 50% for Coldwater Prawns!

Det er "hårete" energimål Coldwater Prawns har satt seg. Energibruken skal mer enn halveres. Allerede er over 25% reduksjon oppnådd. Energiråd AS har vært en aktiv støttespiller i energiarbeidet. Etablering av energiledelse har vært sentralt, med solid forankring og engasjement hos bedriftens ledelse. Fra hovedkontoret i Ålesund, gjennomføres det et omfattende energispareprogram ved bedriftens rekefabrikk på Senjahopen. Energiråd AS har avdekket en rekke energisparetiltak, der bruk av ny energieffektiv teknologi i produksjonsprosessen er et viktig tiltak. Gjennvinning av spillvarme, energieffektiv belysning og avansert automatikk er andre viktige tiltaksområder. Satsingen gjennomføres i samarbeid med Tafjord Marked AS. Bedriftens ambisiøse satsing har vakt oppsikt. På Enovas nasjonale energikonferanse, "Det Grønne Gullet" tidligere i år, kunne publikum, deriblant statsministeren og olje og energiministeren, høre Coldwater Prawns suksesshistorie. . Se video av presentasjonen på konferansen, ved adm direktør Knut Helge Vestre her. Les artikkel i Sunnmørsposten her.

 

Hofseth Biocare skal spare 50%

Bedriften Hofseth Biocare i Misund, er i god gang med å gjennomføre tiltak for omfattende energireduksjon, i tett samarbeid med Energiråd AS. Det er gjennomført en grundig kartlegging av energibruken i bedriften og en rekke sparetiltak er avdekket. Det er serlig bedriftens produksjonprosesser det er fokusert på. Gjennom høyteknologiske prosesser produseres fiskeoljer og proteiner. Ved bruk av ny teknologi og omfattende gjennvinning av varme fra produksjonen, skal energibruken reduseres med minst 50%. Etablering av energiledelse er et sentralt tiltak og Energiråd har bidratt til omfattende støtte fra Enova SF til investeringene. Prosjektet gjennomføres som et samarbeid med Tafjord Marked AS

 

Ekornes satser på energiledelse

Energiråd AS har bistått Ekornes-konsernet med å etablere energiledelse ved alle deres avdelinger. Dette er et viktig tiltak i Ekornes sin omfattende miljøsatsing. Som del av dette arbeidet, er bygg og produksjonsanlegg vurdert og en rekke sparetiltak er avdekket. Energibruk er det viktigste miljøtiltaket.Ekornes satser nå videre for å gjennomføre sparetiltak, som bidrar både til forbedret miljøkvaliet. Se video om Ekornes sin miljøsatsing her.

 

Flere referanseprosjekter her.

Harald J. Lillebø © 2017 • Energiråd AS • Campus NTNU, Kunnskapsparken, Larsgårdsvegen 4, 6009 Ålesund

SPAR ENERGI - SPAR KOSTNADER - SPAR MILJØET

Den rimeligste og mest miljøvennlige energien er den som ikke brukes