Bærekraft

Bærekraft (ESG)

Stadig flere offentlige og private bedrifter er opptatt av at deres virksomhet skal være mest mulig bærekraftig. Globalt og nasjonalt er både politikere, næringsliv og befolkningen opptatt av de store utfordringer vi står overfor i tiden fremover. Næringslivet vil ha behov for en omfattende bærekraftsomstilling. Energiråd AS har lang erfaring i å hjelpe offentlige og private virksomheter i å bli mer bærekraftige.


For å lykkes med bærekraft i bedriften, må man ha et helhetlig fokus. Videre er det viktig at bærekraftsarbeidet er direkte knyttet til bedriftens kjærneviksomhet og blir en naturlig del av det daglige arbeidet. Sist men ikke minst, er det helt avgjørende at bedriftens arbeid innen bærekraft kan gi lønnsomme resultater på kort sikt. Dette er noe Energiråd har serlig gode resultater å vise til. Det er serlig tre fokusområder som er sentrale, dette er energieffektivitet, klima- og miljøbelastning og material- og ressurseffektivitet. Skal man lykkes i lokal eller internasjonal konkurranse fremover, er omstilling til sirkulære forretnings- og produksjonsmodeller helt avgjørende. Dette er et område Energiråd serlig satser på å kunne bistå våre kunder med fremover.  


Se eksempler på positive bærekraftsresultat som våre kunder har oppnådd i "prosjekter".

Harald J. Lillebø © 2020 • Energiråd AS • Campus Ålesund, Trippevegen 1, 6009 Ålesund