Bærekrafttjenester

Bærekrafttjenester

Energiråd bistår virksomheter med å bli mer bærekraftige. Vi har fokus på at bærekraft skal være lønnsomt for bedriften både på kort og lang sikt. Vårt utgangspunkt er bærekraftledelse, der denne bygges opp av ulike elementer, alt etter forutsetning og behov til den enkelte virksomhet. Miljøledelse, energiledelse og sirkulær drift, er sentrale deler i virksomhetens bærekraftsystem. Vellykket bærekraftsarbeid må forankres i bedriftens kjærnevirksomehet. Energiråds bærekraftsbistand har spesiell fokus på å hjelpe virksomheten med å få oversikt over egne muligheter og med å oppnå effektive og lønnsomme resultater.   


Noen av våre tjenester innen bærekraftsområdet:

 • Etablere bærekraftledelse 
 • Miljøledelse (ISO 14001, Miljøfyrtårn, mv.)
 • Sirkulær drift, -produksjon og sirkulære forretningsmodeller

 • CO2-regnskap
 • Karbonfri produksjon, produkt, bedrift
 • LCA-analyser, EPD-dokumentasjon
 • Kartlegging, strategi, organisering og dokumentasjon av bærekraft
 • Miljørettet livsløpsfokus for produkter og tjenester
 • Material- og ressurseffektivisering
 • Øke fokus på- og praktisk implementering av kildesortering
 • Implementering av miljø- og sosiale krav til leverandører
 • Miljø- og Code of Conduct revisjoner internt og hos leverandører


Etablering av bærekraft i organisasjonen er en omfattende endringsprosess. Informasjon, bevistgjøring, engasjement og kompetansebygging er viktige elementer i å få bærekraft godt forankret i hele organisasjonen. Energiråd AS har lang erfaring i å bistå med endringsprosesser, og har dette som en sentral del av våre bærekraftstjenester.


Se eksempler på positive bærekraftsresultat som våre kunder har oppnådd i "prosjekter".

Harald J. Lillebø © 2020 • Energiråd AS • Campus Ålesund, Trippevegen 1, 6009 Ålesund