Energitjenester

Energitjenester

Energiråd AS leverer  energitjenester innen de aller fleste områder  innen  næringsbygg, industriprosesser, skip og transport. Vi bistår både innen energiforsyning og energibruk. Vi bistår ofte med  å vurdere fornybare alternativer, slik som varmepumper eller bruk av bioenergi i form av flis, pellets eller fiskeolje.   Vi har omfattende erfaring i å vurdere muligheter til effektivisering av energibruken. Dette gjelder både reduksjon i energitap, gjennvinning og økt energieffektivietet. Vi bistår gjennom hele prosessen fra ide`til gjennomført resultat. Våre kunder erfarer å oppnå betydelige resultater både innen effektivisering av byggdrift, og ikke minst innen produksjonsprosesser. Her er både gjennvinning av spillvarme, effektivisering av prosess og bruk av ny teknologi viktig.  Eksempe på prosjekter kan være Coldwater Prawns AS, Hofseth Bicare AS og Firmenich Bjørge Biomarin AS, Mittet AS og Pla-Mek AS alle med potensialer rundt 50%. Les mer om disse og andre prosjekter her.  Eksempel på tjenesteområder  er vist nedenfor. 


  • Energieffektivisering i industriproduksjon
  • Gjennvinning av spillvarme
  • Ventilasjon og avsug
  • Fryse- og tørkeanlegg • Varmeanlegg og distribusjonssystemer
 • Energieffektivisering i båter og transport
 • Energieffektiv design og utvikling
 • Feilsøking og problemløsning
 • Energi- og klimaplanlegging
  • Design og beskrivelse automasjonsanlegg

  • Vurdering av varmepumpeløsninger

  • Flisfyring og pelletsanlegg

  • Konvertering til bruk av bioolje

  • Fjernvarme- og nærvarmeanlegg


  • Energiledelse
  • Energikartlegging
  • Analyse av sparepotensialer
  • Tiltaks- og lønnsomhetsvurdering


Harald J. Lillebø © 2020 • Energiråd AS • Campus Ålesund, Trippevegen 1, 6009 Ålesund