Miljøtjenester

Energiråd AS har godkjenning både som hovedkonsulent og konsulent.


Alle Energiråds ansatte er     godkjente Miljøfyrtårnkonsulenter.

Miljøtjenester

En sentral del av å være en bærekraftig virksomhet, er å ha effektiv miljøledelse som gir gode miljøresultater. Dette gjelder selvsagt organisasjonens drift og kjærnevirksomhet, men det er også viktig å være oppmerksom på den eksterne og den indirekte påvirkningen driften har gjennom bruk av utstyr, materialer og råvarer. Energiråd kan bistå i alt fra miljørådgivning for å oppnå forbedringer, hjelpe til med å oppnå milljødokumentasjon eller bistå for å oppnå miljøsertifisering, slik som feks Miljøfyrtårn. Her må nevnes at alle Energiråds ansatte er godkjente miljøfyrtårnkonsulenter. Vi kan også bistå med ISO 14.001 sertifisering, eller egne forenklede opplegg. Miljødokumentasjon for materialer eller produkter blir stadig viktigere. Dette er serlig viktig  for virksomheter som satser på å bli mest mulig bærekraftige og få til en sirkulær forretningsmodell. Her kan Energiråd bistå både med LCA-analyser og å få utarbeidet EPD-er. 


Energiråds viktigste styrke som rådgiver innen miljø, er vårt unike tverrfaglige team av ansatte, med høy faglig kompetanse og bred erfaring fra både offentlig virksomhet, næringsliv og industri. Les mer  om Miljøfyrtårnsertifisering  her, og eksempel fra sertifisering av 19 bedrifter i Stranda og Norddal kommune her. Ekornes-konsernet sin miljøsatsing kan være et godt  eksemplel på bedrifters miljøansvar, se video her.    Les også om Coldwater Prawns satsing på "det grønne skifte" her,  og på deres nettsider under fanen "pure-planet" her

Harald J. Lillebø © 2020 • Energiråd AS • Campus Ålesund, Trippevegen 1, 6009 Ålesund