Forside

Fra idè

til praktiske bærekraftresultater 

LØNNSOM  BÆREKRAFTOMSTILLING

Energiråd AS er et tverrfaglig rådgivningsfirma med spisskompetanse innen bærekraft, miljø, energibruk, energieffektivisering og fornybare energikilder.

Med hjelp fra Energiråd AS, oppnår stadig flere virksomheter store gevinster av å bli mer bærekraftige. Det oppnås både betydelige kostnadsreduksjoner, positiv miljøprofil og forbedret omdømme.

Noen av våre tjenesteområder:

Eksempler på noen virksomheter som får bistand fra  Energiråd AS

 • Bærekraftsledelse og bærekraftsomstilling
 • Implementere bærekraft i organisasjonen
 • Informasjon, bevistgjøring og opplæring
 • Miljøledelse og miljørådivning
 • Klima/CO2-regnskap, karbonfri produksjon
 • Material- og ressurseffektivisering
 • LCA-analyser
 • EPD-dokumentasjon
 • Miljøsertifisering (Miljøfyrtårn, ISO 14.001)
 • Sirkulær omstilling og sirkulær produksjon
 • Sirkulæreøkonomi og forretningsmodeller
 • Kartleggeing av forbedringstiltak
 • Enøk/energiøkonomisering i yrkesbygg
 • Energieffektivisering av industriprosesser
 • Gjenvinning av spillvarme
 • Etablering av energiledelse ISO 50001
 • Energimerking av bygg og tekniske anlegg                          
 • Energioppfølging, EOS
 • Alternativ energiforsyning, fornybare energi                       
 • Fjern- og nærvarme
 • Automatiseringsteknikk for bygg og industri

 


Energiråd AS kan hjelpe til med både små og store prosesser. Vi arbeider  med alt frå store nasjonale organisasjoner til små lokale selskap. Vi tilbyr våre kunder et unikt konsept, der vi bistår  virksomheten fra idè til faktisk oppnådd resultat. Noen eksempel på prosjekter og resultater finnes i listen til høyre. Se flere eksempler i fanen "prosekter" øverst til høyre.

Energiråd AS skal vere en leverandør av tjenester basert på faglig formell kompetanse og solid erfaring. Våre ansatte representerer en stor faglig bredde, innen alle de viktigste fagdisiplinene. Energiråds viktigste styrke er vårt unike tverrfaglige rådgiverteam, med høy faglig kompetanse og bred erfaring fra næringsliv og industri.


Vi har god kjennskap til Enova SF sine ulike støtteprogram og god erfaring med å bistå våre kunder med hjelp for å søke støtte.   

Energiråd AS skal levere objektive tjenester, helt uavhengig av leverandører eller eiere.

Energiråd AS har godkjenning både som hovedkonsulent og konsulent.


Alle Energiråds ansatte er     godkjente Miljøfyrtårnkonsulenter.


Gode tjenester og vellykkede resultater gir økt etterspørsel etter våre tjenester. Energiråd AS har derfor hatt god vekst og vi er kåret til Gasellebedrift både i 2014, 2015 og 2016. Bare ca 1% av norges aksjeselskaper tilfredstiller Gaselle-kravene.      Les mer om Gasellekåringen her.


Energiråd AS med omfattende oppdrag for EPD-Norge

Energiråd skal levere kompetanse-tjenester for EPD-Norge. Oppdraget innebærer at fagleder for bærekraft og miljø i Energiråd AS, Børge Heggen Johansen blant annet skal ha ansvar for EPD-maler, revisjon av EPD-verktøy, ansvar for nye PCR og revidering av eldre PCR (PCR-Product Category Rules). Johansen vil også bli fast medlem i teknisk komité i EPD-Norge. Les mer om saken i artikkel i NemiTek her.


Samarbeidsavtale Energiråd og NTNU 

Energiråd og NTNU har etablert samarbeid om ulike fagtema innen bærekraftsområdet. Energiråd skal bla bistå NTNU innen EPD-dokumentasjon, men også andre tema vil inngå i samarbeidet. 


Energiråd med i arbeid for sirkulære forretningsmodeller i UN Global Compact

Energiråd AS deltar aktivt i flere utviklingsprosjekter sammen med UN Global Compact Norge og 26 engasjerte bedrifter, deriblant er tre av Energiråds kunder, Kongsberg Maritime, Nammo og Hexagon Ragasco. Målet er å komme frem til nye sirkulære og karbonnøytrale forretningsmodeller.  Et delmål i arbeidet, var å utarbeide innspill til regjeringens nasjonal sirkulærøkonomistrategi. Denne innspillrapporten ble overlevert til Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn den 3. september. Les rapporten her. Les mer om UN Global Compact her.


Økt bærekraft hos Hexagon Ragasco AS

Energiråd AS har bistått Hexagon Ragasco med å etablere energiledelse etter ISO 50.001 standarden, og bedriften ble i 2019 godkjent sertifisert. Energiråd bistod også med å kartlegge aktuelle forbedringstiltak, og det ble bla. oppnådd støtte hos Enova til gjenvinning av spillvarme fra bedriftens prosesser. Dette tiltaket medførte også betydelig miljøresultat, gjennom renere avgasser. Hexagon har som mål å oppnå karbon-nøytral produksjon, der Energiråd skal bistå med rådgivning og å avdekke forbedringstitlak og dokumentasjon. Hexagon er en av de få bedrifter i Norge som allerede har en stor grad av sirkulære forretningsmodeller etablert. Dette benytter vi oss av når vi returnere tomme gassbeholdere til grillen, i bytte mot en ferdig påfylt beholder.  Les mer om Hexagon Ragasco her.


PEAB Bygg Norge AS satser på økt bærekraft og ISO 14.001 sertifisering

Energiråd AS  har bistått med miljørådgivning til PEAB Bygg Norge AS for å klargjøre bedriften for sertifisering til miljøstandarden ISO 14.001. Energiråd AS bistår med miljø-aspektkartlegging og hjelpe PEAB til å gjøre seg klar for første stegs revisjon i sertifiseringsprosessen, samt utarbeiding av nødvendig miljødokumentasjon. Les mer om PEABs bærekraftsarbeid her.


Coldwater Prawns med økt bærekraft og nær 50% reduksjon i energikostnadene

Coldwater Prawns har satset målrettet på å redusere sin miljøbelastning og øke bærekraften i høsting og produksjon.  Energiråd AS har vært kompetanse- og prosessleveranør i dette arbeidet gjennom flere faser. Den innledende fasen bestod av å utarbeide et detaljert og omfattende energiledelsesystem for bedriften. Det ble deretter spesielt fokusert på muligheten for å redusere bedriftens miljøbelastning, der det var ønske om å fjerne bruken av fossil olje som ble brukt i produksjonsprosessen. Her vurderte Energiråd ulike aktuelle alternativer.  Les mer utfyllende om Coldwater Prawns på siden "PROSJEKTER" her.  På bedriftens nettsider, er Coldwater Pravns bærekraftsatsing omfattende presentert, under fanen "pure planet".  Les mer på nettsiden her.  


Pla-Mek AS skal redusere med 50%

Pla-Mek i Sykkylven driver sprøytestøping av plastdeler. De produserer sentrale deler til en rekke industribedrifter. Sammen med Energiråd AS har Pla-Mek gjennomført en omfattende prosess for å bli mer energieffektive og bidra til at bedriften blir mer bærekraftig. Energiråd har innledningsvis bistått Pla-Mek med å utvikle et energiledelsesystem for bedriften. Deretter har Energiråd gjort en grundig analyse av lokaler og produksjonsanlegg.  En rekke lønnsome tiltak for energieffektivisering er avdekket, både innen byggdrift og produksjonsprosesser. Sprøytestøping av plast genererer mye spillvarme og mange av tiltakene dreier seg om gjenbruk og gjenvinning av spillvarme. Energiråd har også bistått Pla-Mek AS med å dokumentere tiltak og lage søknad til Enova om støtte. Dette har resultert i  støtte i millionklassen fra Enova, som har gjort det mulig for Pla-Mek å gjennomføre den omfattende energieffektiviseringen. 


Mittet AS har redusert energibruken med 50%

Fra sine to fabrikker i Ålesund, produserer Mittet AS en rekke tekstilprodukter. Fra deres byggavdeling, produserer de bla ventilasjonsfilter og isolasjonsprodukter til rør og ventilasjonskanaler. Gjennom en omfattende prosess som inkluderte etablering av energiledelse og grundig analyse og vurdering av tekniske anlegg, ble det utarbeidet en omfattende forbedringsplan. Energiråd laget med bakgrunn i forbedringsplanen en omfattende søknad til Enova.   Bedriften kan nå glede seg over å ha oppnådd et opsiktsvekkende resultat på hele 50% reduksjon i energibruken. Les mer om Mittet sin enøk-satsing i Norsk VVS her.

Les flere eksempler i fanen Prosjekter

Harald J. Lillebø © 2020 • Energiråd AS • Campus Ålesund, Trippevegen 1, 6009 Ålesund