Lønnsom bærekraftomstilling

TJENESTER

Energiråd kan gi hjelp i alt fra strategi og produktutvikling, til dokumentasjon og praktiske bærekraftsforbedringer

OM ENERGIRÅD

Spesialister på bærekraftsforbedringer

Energiråd AS ble etablert i 2009 og er lokalisert i Larsgården rett ved Campus Ålesund.  I tillegg har vi kontorer i Sykkylven, Valldal, Tingvoll og Inderøy i Trøndelag. Vi er en spesialrådgiver, med høy teoretisk spisskompetanse, kombinert med praktisk erfaring og innsikt fra de fleste industri- og næringsbransjer.  Dette gir oss et godt utgangspunkt for å finne konkrete og realistiske løsninger, for å oppnå bærekraftsforbedringer.


Energiråd AS er helt uavhengig av produkter eller leverandører.  Vår uavhengige rolle, er en avgjørende verdi i våre tjenester.  

HVORFOR ENERGIRÅD

Vår tverrfaglige spesialkompetanse bidrar til kundens suksess

Tverrfaglig og helhetlig

Energiråd har et team med  rådgivere som har kompetanse og erfaring innen et bredt fagspekter. På den måten sikrer vi at vi alltid har et helhetlig perspektiv i våre vurderinger.  "Alt henger sammen med alt" heter det ofte.  Dette gjelder i særlig grad bærekraftsområdet.  Forbedringer eller gevinster på et felt, kan fort vise seg  å gi negative resultater på andre områder. I andre tilfeller kan man se at valg eller prioriteringer som gjøres i en sammenheng, legger føringer eller hindrer forbedringer på andre områder.   


Spisskompetanse

Energiråd sitt team av rågivere har spisskompetanse i hele bredden, fra det høyeste teoretisk nivå og ut til det konkrete og praktiske.  Dette gjør at vi er i stand til å kunne bistå i hele prosessen fra strategiske forutsetninger til praktiske løsninger for å oppnå forbedringer i produkt, drift eller produksjon. Vår kombinasjon av høy spisskompetanse og bred praktisk erfaring fra de fleste nærings- og industriprosesser, gir oss et utnikt utgangspunkt for å forstå den enkelte  virksomhet.

Uavhengig

Energiråd er helt uavhengig av produkter eller tekniske løsninger. Med vår tverrfaglige og uavhengige rolle, har vi fokus på å finne løsningene som er best for den enkelte. I mange tilfeller vil det være flere ulike løsninger som er aktuelle for å oppnå en forbedring. Dersom målet for ekesmpel er redusert behov for innkjøpt energi til oppvarming, vil dette både kunne oppnås ved bedre isolering, med automatikk som styrer etter behovet, eller med fornybar energi gjennom feks. bruk av  varmepumpe.

ENERGIRÅDS HOVEDFOKUS

Lønnsomme forbedringer

Vårt hovedfokus, er å hjelpe kunden til å oppnå lønnsomme forbedringer innen bærekraft, energi og miljø. Der finnes få standardløsninger som passer alle. Helhetlig fokus basert på tverrfaglige vurderinger, er vårt utgangspunkt for å finne frem til de beste løsningene for hver enkelt kunde. En bærekraftsomstilling må være lønnsom etter virksomhetens forutsetninger. Dette er helt avgjørende for at bærekraftsforbedringer skal kunne gå fra teori til praktisk resultat. 


VÅRT TEAM

Tverrfaglig bredde- og spisskompetanse

Energiråds verdiskaping skjer gjennom våre ansattes kompetanse og erfaring. Hver enkelt virksomhet har sine unike forutsetninger, med tilhørende utfordringer og muligheter. Energiråds team sikrer både helhetlig og tverrfaglig vurdering, samtidig som vi har spisskompetanse både på høyt teoretisk nivå, men også på det praktiske plan.   Dette gir Energiråd en unik mulighet til å finne de aller beste løsningene for hver enkelt kunde, på vegen for å oppnå lønnsom bærekraftsomstilling.

Børge Heggen Johansen

Fagleder bærekraft og miljø

Mobil: 915 64 208

Epost: borge@energirad.no

Arbeider spesielt med bærekraft, energi, miljø, LCA og EPD.  Master i Energi og Miljø og er stipendiat ved NTNU.     Børges profil på  LinkedIn

Modi Elisa

Rådgiver

Mobil: 486 37 153‬‬

Epost: modi@energirad.no

Arbeider spesielt med miljø, klimaregnskap, LCA og EPD. Har en master i Industrial Ecology.

Modis profil på LinkedIn

Kjetil Husby

Rådgiver

Mobil: 918 60 454‬

Epost: kjetil@energirad.no

Arbeider med energimerking av bygg og beregning av energitiltak.  Bachelor i Miljøfysikk og gjennomført faggrunnlag for master innen fornybarenergi.


Marius Trebostad

Seniorrådgiver

Mobil: 915 85 186‬

Epost: marius@energirad.no

Arbeider med energi, miljø, energimerking, LCA og EPD.  Master i Energy Physics and Renewable Energy

Marius profil på LinkedIn

Steinar Lillebø

Seniorrådgiver

Mobil: 913 41 390‬

Epost: steinar@energirad.no

Arbeider spesielt med energi-kartlegging og teknisk optimalisering for energieffektiv drift av bygg og tekniske anlegg.  Automatikk-ingeniør

Harald Jarnes Lillebø

Daglig leder og seniorrådgiver

Mobil: 98259010‬‬

Epost: harald@energirad.no

Arbeider spesielt med bærekrafts-omstilling, strategiutvikling, innovasjon og energi- og miljøforbedringer.

Haralds profil på LinkedIn

Sandra Marie Øyan

Seniorrågiver

Mobil: 958 83 729‬

Epost: sandra@energirad.no

Arbeider spesielt med kraftmarked, energi, miljø, og miljøsertifisering. Master i Energi og Miljø.


Per Øyvind Skotheimsvik

Seniorrågiver

Mobil: 905 02 385‬

Epost: per.oyvind@energirad.no

Arbeider spesielt med energianalyser, energiløsninger for bygg og industri, spillvarme- og varmesystemer. Varmepumpe- og kuldespesialist 

Innleide ressurser

Energiråd har et nettverk med ulike fageksperter , som supplerer vår egen kompetanseressurs. En av disse er tidligere ansatte Morten Haukenes, VVS-ingeniør (bildet), samt Asgeir Jordahl, VVS-ingeniør og Vivek Kumar, Master i energiledelse + Industriell design 

Spiss- og breddekompetanse

KONTROLL OG DOKUMENTASJON

Uavhengig tredjepart

Energiråd er en uavhengig organisasjon, som kan tilby 3-parts kontroll og verifikasjon innen flere bærekraftsområder. Kravene til miljødokumentasjon øker, med økende fokus på problemet med "grønnvasking". Tredjeparts dokumentasjon er også viktig for at virksomheten skal oppnå konkurrasefordel i markedet, for egen miljøkvalitet og de forbedringer som oppnås. Miljøsertifisering slik som Miljøfyrtårn eller ISO 14.001 dokumenterer drift og organisasjon,     mens produktkvaliteter kan dokumenteres med feks. EPD og FSC

EPD

(Environmental Product Declaration)

Energiråd AS kan hjelpe med utvikling av EPD for enkeltprodukter eller fleksible EPD-modeller for produktserier, (les om EPD her). Energiråd er også godkjent tredjeparts-verifikator for EPD. Energiråd er fast engasjert av EPD-Norge, som forvalter ordningen nasjonalt. Flere av våre rådgivere er engasjert i sentrale roller i EPD-Norge,  både med i faglig utvikling, opplæring og formidling i markedet, (les mer her).

Miljøsertifisering

(Miljøfyrtårn, ISO 14.001, osv.)

For å dokumentere miljøkvalitet for virsomhetens drift, er der flere ulike sertifiseringsordninger. Energiråd bistår både med å etablere miljøledelse og hjelp til å oppnå sertifisering. ISO 14.001 passer særlig for store virksomheter som driver internasjonalt. For andre virksomheter er ofte Miljøfyrtårn et bedre alternativ. Her får man også hjelp i selve forbedringsprosessen og tilgang til en rekke verktøy som forenkler miljøarbeidet.

Dokumentasjon

(Bistand til annen dokumentasjon)

Energiråd kan hjelpe med ulike typer kvalitetssikring, kalkulasjon og dokumentasjon.  Klimaregnskap eller LCA-beregninger gir faktisk status for miljøpåvirkning. Dette er nyttig tredjepartsdokumentasjon som utgangspunkt for planer og prioriteringer og som styringsvertøy i forbedringsprosessen. Energiråd kan også hjelpe med FSC sertifisering og med Energiledelse dokumentasjon, både forenklet og for sertifisering i henhold til ISO 50.001.

Kontakt oss for mer informasjon

 
 
 
 
 
unsplash